Bài 1, 2, 3 trang 128 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 128 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

6 : 3 =                       8 : 2 =                      12 : 3 =                      15 : 3 =

2 x 3 =                       4 x 2 =                      4 x 3 =                       5 x 3 =

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của phép chia rồi điền nhanh kết quả của phép nhân liên quan.

- Chú ý: Trong phép chia hết, số bị chia bằng thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

6 : 3 = 2                    8 : 2 = 4                    12 : 3 = 4                  15 : 3 = 5

2 x 3 = 6                    4 x 2 = 8                    4 x 3 = 12                  5 x 3 = 15

Bài 2

Tìm \(x\):

a) \(x : 2 = 3\) ;                     b) \(x : 3 = 2\) ;                       c) \(x : 3 = 4\).

Phương pháp giải:

 Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x : 2 = 3\)

          \(x = 3\times 2\)

          \(x = 6\)

b) \(x : 3 = 2\)

          \(x = 2\times 3\)

          \(x = 6\)

c) \(x : 3 = 4\)

          \(x = 4\times 3\)

          \(x = 12\)

Bài 3

 Có một số kẹo chia đều cho 3 em, mỗi em được 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm số kẹo ban đầu ta lấy 5 nhân với số người đã cho.

Lời giải chi tiết:

Có tất cả số chiếc kẹo là:

5 x 3 = 15 (chiếc kẹo)

Đáp số: 15 chiếc kẹo.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu