Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.1 trên 11 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Toán 2. Bài 1: Tìm y.

Đề bài

1. Tìm y:

a) y : 2 = 3;               b) y : 3 = 5 ;                        c) y : 3 = 1

2. Tìm x:

a) \(x - 2 = 4\)                b) \(x - 4 = 5\)                          c) \(x : 3 = 3\)

    \(x : 2 = 4\)                    \(x : 4 = 5\)                              \(x - 3 = 3\)

3. Viết số thích hợp vào ô trống:

4. Có một số lít dầu đựng trong 6 can, mỗi can 3l. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít dầu ?

Lời giải chi tiết

1.

a) y : 2 = 3

         y = 3 x 2

         y = 6

b) y : 3 = 5

         y = 5 x 3

         y = 15

c) y : 3 = 1

         y = 1 x 3

         y = 3

2:

a) \(x - 2 = 4\)

    \(x\quad = 4 + 2\)

    \(x\quad = 6\)

    \(x : 2 = 4\)

     \(x\quad = 4\times 2\)

      \(x\quad = 8\)

b) \(x - 4 = 5\)

      \(x\quad = 5 + 4\)

        \(x = 9\)

      \(x : 4 = 5\)

      \(x\quad = 5\times 4\)

      \(x\quad = 20\)

c) \(x : 3 = 3\)

    \(x\quad = 3\times 3\)

     \(x\quad = 9\)

     \(x - 3 = 3\)

      \(x\quad= 3 + 3\)

       \(x\quad = 6\)

3.

Cột thứ nhất: 10 : 2 = 5, điền 5 vào ô trống.

Cột thứ hai: 5 x 2 = 10, điền 10 vào ô trống.

Cột thứ ba: 18 : 2 = 9, điền 9 vào ô trống.

Cột thứ tư: 3 x 3 = 9, điền 9 vào ô trống.

Cột thứ năm: 21 : 3 = 7, điền 7 vào ô trống.

Cột thứ sáu: 4 x 3 = 12, điền 12 vào ô trống.

4.

Sốt lít dầu có tất cả là:

3 x 6 = 18 (lít)

Đáp số: 18 lít.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 129 SGK Toán 2