Bài 1, 2, 3 trang 125, 126 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.3 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 125, 126 SGK Toán 2. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ.

Đề bài

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ:

2. Mỗi tranh ứng với đồng hồ nào ?

3. Tính (theo mẫu):

a) 1 giờ + 2 giờ = 3 giờ                              b) 5 giờ - 2 giờ = 3 giờ

    5 giờ + 2 giờ =                                         9 giờ - 3 giờ =

    4 giờ + 6 giờ =                                        12 giờ - 8 giờ =

    8 giờ + 7 giờ =                                        16 giờ - 10 giờ =

Lời giải chi tiết

1.

Đồng hồ A chỉ 7 giờ 15 phút

Đồng hồ B chỉ 2 giờ 30 phút.

Đồng hồ C chỉ 11 giờ 30 phút

Đồng hồ D chỉ 3 giờ

2.

Tranh vẽ Mai ngủ dậy lúc 6 giờ thì ứng với đồng hồ C.

Tranh vẽ Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút thì ứng với đồng hồ D.

Tranh vẽ Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút thì ứng với đồng hồ B.

Tranh vẽ Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút thì ứng với đồng hồ A.

3.

a) 5 giờ + 2 giờ = 7 giờ              b)  9 giờ - 3 giờ = 6 giờ

4 giờ + 6 giờ = 10 giờ                     12 giờ - 8 giờ = 4 giờ

8 giờ + 7 giờ = 15 giờ                     16 giờ - 10 giờ = 6 giờ

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan