Bài 1, 2, 3 trang 122 SGK Toán 2

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 122 SGK Toán 2. Bài 1: Đã tô màu hình nào ?

Lời giải chi tiết

1. Đã tô màu \(\displaystyle{1 \over 5}\) hình nào ?

Phương pháp giải:

Chọn hình nào có \(5\) phần bằng nhau và có một phần đã tô màu.

Cách giải:

Đã tô màu \(\displaystyle{1 \over 5}\)  của hình A, hình D.

2. Hình nào đã tô màu \(\displaystyle{1 \over 5}\) số ô vuông ?

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông có trong mỗi hình và tìm \(\dfrac{1}{5}\) số ô vuông đó.

- Đếm số ô vuông đã tô, nếu bằng với giá trị vừa tính được thì hình đó có \(\dfrac{1}{5}\) số ô vuông đã được tô màu.

Cách giải:

Hình A có \(10\) ô vuông.

Ta có: \(10:5=2\) và hình A có đúng \(2\) ô vuông được tô màu,

Hình B có \(15\) ô vuông.

Ta có: \(15:5=3\) nhưng hình B đang có \(5\) ô vuông được tô màu.

Hình C có \(15\) ô vuông.

Ta có: \(15:5=3\) và hình C có đúng \(3\) ô vuông được tô màu.

Hình D có \(20\) ô vuông.

Ta có: \(20:5=4\) mà hình đã tô màu \(5\) ô vuông.

Vậy hình A và hình C là hình đã tô màu \(\displaystyle{1 \over 5}\)  số ô vuông.

3. Hình nào đã khoanh \(\displaystyle{1 \over 5}\) số con vịt ?

Phương pháp giải:

- Đếm số vịt trong mỗi hình rồi tìm \(\dfrac{1}{5}\) của số đó.

- Chọn đáp án là hình khoanh đúng số vịt bằng số vừa tìm được.

Cách giải:

Hai hình có \(10\) con vịt.

Ta có: \(10 : 5=2\) con vịt.

Vậy hình a đã khoanh \(\displaystyle{1 \over 5}\)  số con vịt.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Một phần năm