Bài 1, 2, 3 trang 121 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 121 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số ?

Phương pháp giải:

Lấy số bị chia chia cho số chia và dùng bảng chia 5 vừa học để tìm được kết quả.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm đáp án ta lấy số bông hoa chia cho số bình.

Lời giải chi tiết:

Số hoa trong mỗi bình là :

15 : 5 = 3 (bông hoa)

Đáp số: 3 bông hoa.

Bài 3

Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm được mấy bình hoa ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm đáp án ta lấy số bông hoa chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

Số bình hoa là:

15 : 5 = 3 (bình hoa)

Đáp số: 3 bình hoa.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 24 phiếu