Bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 2

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 2. Bài 1: Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Lời giải chi tiết

1. Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải :

Xác định vị trí của số bị chia, số chia và thương trong phép chia đã cho rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Số bị chia : Số chia = Thương

Cách giải :

2. Tính nhẩm:

2 x 3 =                 2 x 4 =                  2 x 5 =                      2 x 6 =

6 : 2 =                 8 : 2 =                  10 : 2 =                     12 : 2 =

Phương pháp giải :

 Tìm giá trị của phép nhân rồi nhẩm giá trị của phép chia tương ứng.

Cách giải :

2 x 3 = 6                 2 x 4 = 8                2 x 5 = 10                  2 x 6 = 12

6 : 2 = 3                 8 : 2 =  4               10 : 2 = 5                    12 : 2 = 6

3. Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải :

-  Viết phép chia từ phép nhân cho trước bằng cách lấy tích chia cho một thừa số.

- Xác định giá trị của số bị chia, số chia và thương : Số bị chia : Số chia = Thương

Cách giải :

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Số bị chia - Số chia - Thương