Bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 2. Bài 1: Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Đề bài

1. Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

2. Tính nhẩm:

2 x 3 =                 2 x 4 =                  2 x 5 =                      2 x 6 =

6 : 2 =                 8 : 2 =                  10 : 2 =                     12 : 2 =

3. Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Lời giải chi tiết

1.

2.

2 x 3 = 6                 2 x 4 = 8                2 x 5 = 10                  2 x 6 = 12

6 : 2 = 3                 8 : 2 =  4               10 : 2 = 5                    12 : 2 = 6

3.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Số bị chia - Số chia - Thương