Bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 2. Bài 1: Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): 

Phương pháp giải:

Xác định vị trí của số bị chia, số chia và thương trong phép chia đã cho rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Số bị chia : Số chia = Thương

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Tính nhẩm:

2 x 3 =                     2 x 4 =                        2 x 5 =                     2 x 6 =

6 : 2 =                     8 : 2 =                        10 : 2 =                   12 : 2 =

Phương pháp giải:

 Tìm giá trị của phép nhân rồi nhẩm giá trị của phép chia tương ứng.

Lời giải chi tiết:

2 x 3 = 6                     2 x 4 = 8                    2 x 5 = 10                   2 x 6 = 12

6 : 2 = 3                      8 : 2 =  4                   10 : 2 = 5                   12 : 2 = 6

Bài 3

Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

-  Viết phép chia từ phép nhân cho trước bằng cách lấy tích chia cho một thừa số.

- Xác định giá trị của số bị chia, số chia và thương : Số bị chia : Số chia = Thương

Lời giải chi tiết:

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 42 phiếu