Bài 1, 2, 3 trang 113 SGK Toán 2

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 113 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

 6 : 3 =                                3 : 3 =                                  15 : 3 =

 9 : 3 =                              12 : 3 =                                  30 : 3 =

18 : 3 =                             21 : 3 =                                   24 : 3 =

                                                                                        27 : 3 =

2. Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi lớp có mấy học sinh ?

3. Số ?

Lời giải chi tiết

1.

6 : 3 = 2                            3 : 3 = 1                              15 : 3 = 5

9 : 3 = 3                           12 : 3 = 4                             30 : 3 = 10

18 : 3 = 6                         21 : 3 = 7                             24 : 3 = 8

                                                                                    27 : 3 = 9

2.

Số học sinh trong mỗi tổ là:

24 : 3 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

3.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan