Bài 1, 2, 3 trang 113 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 113 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

 6 : 3 =                                3 : 3 =                                  15 : 3 =

 9 : 3 =                              12 : 3 =                                  30 : 3 =

18 : 3 =                             21 : 3 =                                   24 : 3 =

                                                                                        27 : 3 =

Phương pháp giải:

Nhẩm phép chia các số cho 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

6 : 3 = 2                            3 : 3 = 1                              15 : 3 = 5

9 : 3 = 3                           12 : 3 = 4                             30 : 3 = 10

18 : 3 = 6                         21 : 3 = 7                             24 : 3 = 8

                                                                                    27 : 3 = 9

Bài 2

Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh chia cho số tổ đã cho.

Giải chi tiết:

Số học sinh trong mỗi tổ là:

24 : 3 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

Bài 3

Số ?

Phương pháp giải:

 Lấy số bi chia chia cho số chia rồi điền kết quả vào vị trí thích hợp. 

Giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 28 phiếu