Bài 1, 2, 3 trang 113 SGK Toán 2

Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 113 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lời giải chi tiết

1. Tính nhẩm:

 6 : 3 =                                3 : 3 =                                  15 : 3 =

 9 : 3 =                              12 : 3 =                                  30 : 3 =

18 : 3 =                             21 : 3 =                                   24 : 3 =

                                                                                        27 : 3 =

Phương pháp giải :

Nhẩm phép chia các số cho 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

6 : 3 = 2                            3 : 3 = 1                              15 : 3 = 5

9 : 3 = 3                           12 : 3 = 4                             30 : 3 = 10

18 : 3 = 6                         21 : 3 = 7                             24 : 3 = 8

                                                                                    27 : 3 = 9

2. Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh ?

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh chia cho số tổ đã cho.

Cách giải :

Số học sinh trong mỗi tổ là:

24 : 3 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

3. Số ?

Phương pháp giải :

 Lấy số bi chia chia cho số chia rồi điền kết quả vào vị trí thích hợp.

Cách giải :

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bảng chia 3