Bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

6 : 2 =                            2 : 2 =                          20 : 2 =

4 : 2 =                            8 : 2 =                          14 : 2 =

10 : 2 =                         12 : 2 =                         18 : 2 =

                                                                          16 : 2 =

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng chia 2 vừa học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

6 : 2 = 3                           2 : 2 = 1                          20 : 2 = 10

4 : 2 = 2                           8 : 2 = 4                          14 : 2 = 7

10 : 2 = 5                        12 : 2 = 6                         18 : 2 = 9

                                                                               16 : 2 = 8

Bài 2

Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy 12 cái kẹo chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Số kẹo mỗi bạn được chia là:

12 : 2 = 6 (cái kẹo)

Đáp số: 6 cái kẹo.

Bài 3

Mỗi số 4, 6, 7, 8, 10 là kết quả của phép tính nào ?

Phương pháp giải:

 Nhẩm giá trị của các phép tính đã cho rồi nối với ô chứa kết quả tương ứng.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 36 phiếu