Bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Toán 2

Bình chọn:
1.8 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

6 : 2 =                            2 : 2 =                          20 : 2 =

4 : 2 =                            8 : 2 =                          14 : 2 =

10 : 2 =                         12 : 2 =                         18 : 2 =

                                                                            16 : 2 =

2. Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo ?

3. Mỗi số 4, 6, 7, 8, 10 là kết quả của phép tính nào ?

Lời giải chi tiết

1.

6 : 2 = 3                           2 : 2 = 1                          20 : 2 = 10

4 : 2 = 2                           8 : 2 = 4                          14 : 2 = 7

10 : 2 = 5                        12 : 2 = 6                         18 : 2 = 9

                                                                              16 : 2 = 8

2.

Số kẹo mỗi bạn được chia là:

12 : 2 = 6 (cái kẹo)

Đáp số: 6 cái kẹo.

3.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bảng chia 2