Bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.8 trên 11 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán 2. Bài 1: Đã tô màu.

Lời giải chi tiết

1. Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình nào ?

Phương pháp giải:

- Chọn hình được chia thành 2 phần bằng nhau và có một phần đã tô màu.

Cách giải:

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình A.

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình C.

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình D.

2. Hình nào có \({1 \over 2}\) số ô vuông được tô màu ?

Phương pháp giải:

 - Đếm số ô vuông có trong mỗi hình rồi chia cho 2.

- Hình nào có số ô vuông đã tô màu bằng kết quả phép chia vừa tìm được là hình cần chọn.

Cách giải:

Hình A và hình C có \({1 \over 2}\) số ô vuông được tô màu.

3. Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 2}\) số con cá ?

Phương pháp giải:

 - Đếm số cá có trong mỗi hình rồi chia cho 2.

- Đếm số cá đã khoanh. Chọn hình có số cá được khoanh bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Cách giải:

Hình b đã khoanh vào \({1 \over 2}\) số con cá.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Một phần hai