Bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán 2. Bài 1: Đã tô màu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình nào ?

Phương pháp giải:

- Chọn hình được chia thành 2 phần bằng nhau và có một phần đã tô màu.

Giải chi tiết:

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình A.

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình C.

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình D.

Bài 2

Hình nào có \({1 \over 2}\) số ô vuông được tô màu ?

Phương pháp giải:

 - Đếm số ô vuông có trong mỗi hình rồi chia cho 2.

- Hình nào có số ô vuông đã tô màu bằng kết quả phép chia vừa tìm được là hình cần chọn.

Giải chi tiết:

Hình A và hình C có \({1 \over 2}\) số ô vuông được tô màu.

Bài 3

Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 2}\) số con cá ?

Phương pháp giải:

- Đếm số cá có trong mỗi hình rồi chia cho 2.

- Đếm số cá đã khoanh. Chọn hình có số cá được khoanh bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Giải chi tiết:

Hình b đã khoanh vào \({1 \over 2}\) số con cá.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 40 phiếu