Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 2. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 27;          54 + 19;          67 + 5

b) 61 - 28;           70 - 32;           83 - 8

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

12 + 8 + 6 =                          25 + 15 - 30 =

36 + 19 - 19 =                       51 - 19 + 18 =

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

12 + 8 + 6 = 26

25 + 15 - 30 = 10

36 + 19 - 19 = 36

51 - 19 + 18 = 50

Bài 3

Năm nay ông 70 tuổi, bố kém ông 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Ông            : 70 tuổi

Bố kém ông : 32 tuổi

Bố              : ... tuổi ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số tuổi của ông trừ đi 32 tuổi.

Lời giải chi tiết:

Năm nay bố có số tuổi là:

70 - 32 = 38 (tuổi)

Đáp số: 38 tuổi.

Bài 4

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 75 + 18 = 18 + ...                                  b) 37 + 26 = ... + 37

c) 44 + ... = 36 + 44;                                 d) ... + 9 = 9 + 65

Phương pháp giải:

 Vận dụng kiến thức : a + b = b + a

Lời giải chi tiết:

a) 75 + 18 = 18 + 75                                  b) 37 + 26 = 26 + 37

c) 44 + 36 = 36 + 44;                                 d) 65 + 9 = 9 + 65

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 24 phiếu