Bài 1, 2, 3 trang 91 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 91 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

3 + 6 + 5 =                                       8 + 7 + 5 =

7 + 3 + 8 =                                  6 + 6 + 6 + 6 =

Phương pháp giải:

Lần lượt cộng các số từ trái sang phải.

Giải chi tiết:

3 + 6 + 5 = 14                                       8 + 7 + 5 = 20

7 + 3 + 8 = 18                                  6 + 6 + 6 + 6 = 24

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

Cộng các số cùng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Giải chi tiết:

Bài 3

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cộng các số vừa tìm được rồi viết vào phần kết quả.

Giải chi tiết:

a) \(12kg + 12kg + 12kg = 36 kg\)

b) \(5\ell + 5\ell + 5\ell + 5\ell = 20\ell\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu