Bài 1, 2, 3, 4 trang 162, 163 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 162, 163 SGK Toán 2. Bài 3. Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Phương pháp giải:

- Nhẩm tổng các tờ giấy bạc 100 đồng sao cho bằng giá trị các tờ tiền cho trước.

- Đếm số các tờ giấy bạc 100 đồng có trong tổng đó rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) 200 đồng đổi được 2 tờ giấy bạc 100 đồng.

b) 500 đồng đổi được 5 tờ giấy bạc 100 đồng.

c) 1000 đồng đổi được 10 tờ giấy bạc 100 đồng.

Bài 2

Số

Phương pháp giải:

 Tính tổng các số trong mỗi ô rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 600 đồng

b) 700 đồng

c) 800 đồng

d) 1000 đồng

Bài 3

Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất?

Phương pháp giải:

 - Tìm tổng giá trị các tờ tiền có trong mỗi con lợn.

- So sánh rồi chọn hình chứa con lợn có nhiều tiền nhất.

Lời giải chi tiết:

Lợn A : 500 đồng

Lợn B : 600 đồng

Lợn C : 700 đồng

Lợn D : 800 đồng.

Chọn hình D

Bài 4

Tính

100 đồng + 400 đồng =                       700 đồng + 100 đồng = 

900 đồng - 200 đồng =                         800 đồng - 300 đồng = 

Phương pháp giải:

 Cộng hoặc trừ các số rồi viết thêm đơn vị "đồng" vào kết quả.

Lời giải chi tiết:

100 đồng + 400 đồng = 500 đồng

900 đồng - 200 đồng = 700 đồng

700 đồng + 100 đồng = 800 đồng

800 đồng - 300 đồng = 500 đồng.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 15 phiếu