Bài 1, 2, 3, 4 trang 162, 163 SGK Toán 2

Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 162, 163 SGK Toán 2. Bài 3. Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất?

Lời giải chi tiết

1.

Phương pháp giải :

- Nhẩm tổng các tờ giấy bạc 100 đồng sao cho bằng giá trị các tờ tiền cho trước.

- Đếm số các tờ giấy bạc 100 đồng có trong tổng đó rồi trả lời câu hỏi.

Cách giải :

a) 200 đồng đổi được 2 tờ giấy bạc 100 đồng.

b) 500 đồng đổi được 5 tờ giấy bạc 100 đồng.

c) 1000 đồng đổi được 10 tờ giấy bạc 100 đồng.

2. Số

Phương pháp giải :

 Tính tổng các số trong mỗi ô rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

a) 600 đồng

b) 700 đồng

c) 800 đồng

d) 1000 đồng

3. Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất?

Phương pháp giải :

 - Tìm tổng giá trị các tờ tiền có trong mỗi con lợn.

- So sánh rồi chọn hình chứa con lợn có nhiều tiền nhất.

Cách giải :

Lợn A : 500 đồng

Lợn B : 600 đồng

Lợn C : 700 đồng

Lợn D : 800 đồng.

Chọn hình D

4. Tính

100 đồng + 400 đồng =                       700 đồng + 100 đồng = 

900 đồng - 200 đồng =                         800 đồng - 300 đồng = 

Phương pháp giải :

 Cộng hoặc trừ các số rồi viết thêm đơn vị "đồng" vào kết quả.

Cách giải :

100 đồng + 400 đồng = 500 đồng                                              700 đồng + 100 đồng = 800 đồng

900 đồng - 200 đồng = 700 đồng                                                800 đồng - 300 đồng = 500 đồng.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tiền Việt Nam - Phần 6 - Toán 2