Bài 1, 2, 3, 4 trang 164 SGK Toán 2

Bình chọn:
4.2 trên 17 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 164 SGK Toán 2. Bài 1: Mỗi túi có bao nhiêu tiền?

Lời giải chi tiết

1. Mỗi túi có bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải :

Thực hiện phép cộng giá trị các tờ giấy bạc trong mỗi ví.

Cách giải :

a) 800 đồng

b) 600 đồng

c) 1000 đồng

d) 900 đồng

e) 700 đồng

2. Mẹ mua rau hết 600 đồng, mua hành hết 200 đồng. Hỏi mẹ phải trả tất cả bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải :

 Tóm tắt:

Rau : 600 đồng

Hành : 200 đồng

Tất cả : ? đồng.

Muốn tìm đáp án ta lấy số tiền mua rau cộng với số tiền mua hành.

Cách giải :

Mẹ phải trả tất cả số tiền là:

600 + 200 = 800 (đồng)

Đáp số : 800 đồng.

3. Viết số tiền trả lại vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải :

 Lấy số tiền An đưa người bán rau trừ đi số tiền An mua rau hết.

Cách giải :

4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải :

 Nhẩm số tờ tiền rồi tính tổng giá trị của các tờ tiền đó sao bằng với số tiền đã cho.

Cách giải :

Chú ý:
Ngoài cách làm trên thì còn có nhiều cách làm khác.

Loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 164 SGK Toán 2