Bài 1, 2, 3, 4 trang 154 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 154 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính: 

13m + 15m =                                         5km x 2 =

66km - 24km =                                      18m : 3 =

23mm + 42mm =                                   25mm : 5 =

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị độ dài vào kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

13m + 15m = 28m                                    5km x 2 = 10km

66km - 24km = 42km                                18m : 3 = 6m

23mm + 42mm = 65mm                            25mm : 5 = 5mm

Bài 2

Một người đi 18km để đến thị xã, sau đó lại đi tiếp 12km để đến thành phố. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Tính tổng độ dài hai quãng đường đã cho.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường người đó đi được là:

18 + 12 = 30 (km)

Đáp số: 30 km.

Bài 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một bác thợ may dùng 15m vải may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải ?

A. 10m

B. 20m

C. 3m

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số mét vải chia cho số bộ quần áo.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 15 : 5 = 3 (m)

Khoanh vào chữ C.

Bài 4

Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi của hình tam giác đó.

Phương pháp giải:

 - Dùng thước thẳng có chia vạch xăng-ti-mét đo độ dài của các cạnh trong tam giác.

- Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của hình đó (tính khi cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Đo độ dài các cạnh tam giác ABC ta được:

AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm.

Chu vi hình tam giác ABC là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 40 phiếu