Bài 1, 2, 3, 4 trang 154 SGK Toán 2

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 154 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lời giải chi tiết

1. Tính:

13m + 15m =                                5km x 2 =

66km - 24km =                              18m : 3 =

23mm + 42mm =                           25mm : 5 =

Phương pháp giải :

Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị độ dài vào kết quả vừa tìm được.

Cách giải :

13m + 15m = 28m                                    5km x 2 = 10km

66km - 24km = 42km                                18m : 3 = 6m

23mm + 42mm = 65mm                            25mm : 5 = 5mm

2. Một người đi 18km để đến thị xã, sau đó lại đi tiếp 12km để đến thành phố. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải :

 Tính tổng độ dài hai quãng đường đã cho.

Cách giải :

Quãng đường người đó đi được là:

18 + 12 = 30 (km)

Đáp số: 30 km.

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một bác thợ may dùng 15m vải may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải ?

A. 10m

B. 20m

C. 3m

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số mét vải chia cho số bộ quần áo.

Cách giải :

Ta có: 15 : 5 = 3 (m)

Khoanh vào chữ C.

4. Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi của hình tam giác đó.

Phương pháp giải :

 - Dùng thước thẳng có chia vạch xăng-ti-mét đo độ dài của các cạnh trong tam giác.

- Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của hình đó (tính khi cùng đơn vị đo).

Cách giải :

Đo độ dài các cạnh tam giác ABC ta được:

AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm.

Chu vi hình tam giác ABC là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 154 SGK Toán 2