Bài 1, 2, 3, 4 trang 155 SGK Toán 2

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 155 SGK Toán 2. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Lời giải chi tiết

1. Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải :

Phân tích các số có ba chữ số đã cho thành số trăm, chục và đơn vị.

Cách giải :

2. Viết các số 271, 978, 835, 509 theo mẫu:

Mẫu : 271 = 200 + 70 + 1

Phương pháp giải :

 Phân tích các số có ba chữ số đã cho thành số trăm, chục và đơn vị rồi viết theo mẫu.

Cách giải :

271 = 200 + 70 + 1

978 = 900 + 70 + 8

835 = 800 + 30 + 5

509 = 500 + 9

3. Mỗi số 975, 731, 980, 505, 632, 842 được viết thành tổng nào ?

Phương pháp giải :

 Nối số có ba chữ số với tổng số trăm, chục, đơn vị thích hợp.

Cách giải :

4. Xếp 4 hình tam giác thành hình cái thuyền (xem hình vẽ):

Phương pháp giải :

 Dùng các hình tam giác, xoay và ghép thành hình cái thuyền.

Cách giải :

 Có thể xếp hình như sau:

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay