Bài 1, 2, 3, 4 trang 151, 152 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.1 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 151, 152 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Đề bài

1. Số ?

1km = ...m                            ....m = 1km

 1m =...dm                           ...dm = 1m

 1m = ...cm                          ...cm = 1dm

2. Nhìn hình vẽ trả lời các câu hỏi sau:

a) Quãng đường từ A đến B dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài bao nhiêu ki-lô-mét?

c) Quãng đường từ C đến A (đi qua B) dài bao nhiêu ki-lô-mét?

3. Nêu số đo thích hợp (theo mẫu):

4. 

a) Cao Bằng và Lạng Sơn, nơi nào xa Hà Nội hơn ?

b) Lạng Sơn và Hải Phòng, nơi nào gần Hà Nội hơn ?

c) Quãng đường nào dài hơn: Hà Nội- Vinh hay Vinh-Huế ?

d) Quãng đường nào ngắn hơn: Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ hay thành phố Hồ Chí Minh- Cà Mau ?

Lời giải chi tiết

1.

1km = 1000m                            1000m = 1km

 1m = 10dm                                10dm = 1m

 1m = 100cm                               10cm = 1dm

2.

a) Quãng đường từ A đến B dài 23km.

b) Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài 90km.

(42km + 48km) = 90km)

c) Quãng đường từ C đến A (đi qua B) dài 65km.

3.

4.

a) Cao Bằng xa Hà Nội hơn.

b) Hải Phòng gần Hà Nội hơn.

c) Quãng đường Vinh-Huế dài hơn quãng đường Hà Nội-Vinh.

d) Quãng đường TP Hồ Chí Minh- Cần Thơ ngắn hơn quãng đường TP Hồ Chí Minh- Cà Mau.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ki-lô-mét