Bài 1, 2, 3, 4 trang 151, 152 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 151, 152 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số ?

1km = ...m                            ....m = 1km

 1m =...dm                           ...dm = 1m

 1m = ...cm                          ...cm = 1dm

Phương pháp giải:

Đổi các đơn vị đo độ dài rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

1km = 1000m;     1m = 10dm = 100cm.

Giải chi tiết:

1km = 1000m                            1000m = 1km

 1m = 10dm                                10dm = 1m

 1m = 100cm                               10cm = 1dm

Bài 2

Nhìn hình vẽ trả lời các câu hỏi sau:

a) Quãng đường từ A đến B dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

c) Quãng đường từ C đến A (đi qua B) dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

- Nhìn hình vẽ và tìm độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc.

- Tính tổng độ dài các đoạn thẳng có liên quan.

Giải chi tiết:

a) Quãng đường từ A đến B dài 23km.

b) Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài 90km.

(42km + 48km = 90km)

c) Quãng đường từ C đến A (đi qua B) dài 65km (Vì 42km + 23km=65km).

Bài 3

Nêu số đo thích hợp (theo mẫu):

Phương pháp giải:

 Đọc số liệu ghi trên bản đồ rồi điền vào bảng.

Giải chi tiết:

Bài 4

a) Cao Bằng và Lạng Sơn, nơi nào xa Hà Nội hơn ?

b) Lạng Sơn và Hải Phòng, nơi nào gần Hà Nội hơn ?

c) Quãng đường nào dài hơn: Hà Nội- Vinh hay Vinh-Huế ?

d) Quãng đường nào ngắn hơn: Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ hay thành phố Hồ Chí Minh- Cà Mau ?

Phương pháp giải:

 Dựa vào số liệu đã điền của bài 3; so sánh và trả lời các câu hỏi.

Giải chi tiết:

a) Vì 285km > 169km nên Cao Bằng xa Hà Nội hơn Lạng Sơn.

b) Vì 169km > 102km nên Hải Phòng gần Hà Nội hơn Lạng Sơn.

c) Vì 368km > 308km nên quãng đường Vinh-Huế dài hơn quãng đường Hà Nội-Vinh.

d) Vì 174km < 354km nên quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ ngắn hơn quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 67 phiếu