Bài 1, 2, 3, 4 trang 153 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 153 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số ?

1cm = ...mm                     1000mm = ...m                 5cm = ...mm

 1m = ...mm                      10mm = ...cm                   3cm = ...mm

Phương pháp giải:

Vận dụng các kiến thức đã học về các đơn vị đo rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

1cm = 10mm; 1m = 1000mm.

Giải chi tiết:

1cm = 10mm                   1000mm = 1m               5cm = 50mm

 1m = 1000mm                10mm = 1cm                 3cm = 30mm

Bài 2

Mỗi đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu mi-li-mét ?

Phương pháp giải:

Đọc độ dài của các đoạn thẳng đã được đo.

Chú ý : 1cm = 10mm.

Giải chi tiết:

Đoạn thẳng MN dài 60mm.

Đoạn thẳng AB dài 30mm.

Đoạn thẳng CD dài 70mm.

Bài 3

Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

24mm, 16mm và 28mm.

Phương pháp giải:

 Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Giải chi tiết:

Chu vi hình tam giác là:

24 + 16 + 28 = 68 (mm)

Đáp số: 68mm.

Bài 4

Viết cm hoặc mm vào chỗ chấm thích hợp:

a) Bề dày của cuốn sách "Toán 2" khoảng 10...

b) Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2...

c) Chiều dài chiếc bút bi là 15...

Phương pháp giải:

 Điền đơn vị độ dài phù hợp khi đo bề dày hoặc chiều dài của các đồ vật.

Giải chi tiết:

a) Bề dày của cuốn sách "Toán 2" khoảng 10mm.

b) Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2mm.

c) Chiều dài chiếc bút bi là 15cm.

Chú ý khi giải : Bề dày của các vật thông thường được đo bằng đơn vị mi-li-mét.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 44 phiếu