Bài 1, 2, 3, 4 trang 150 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 150 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số ?

1dm = ...cm                                 ....cm = 1m

 1m = ....cm                                ....dm = 1m

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức vừa học : 1m = 10dm; 1m = 100cm rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

1dm = 10cm                                 100cm = 1m

 1m = 100cm                                  10dm = 1m

Bài 2

Tính:

 17m + 6m =                                  15m - 6m = 

 8m + 30m =                                 38m - 24m =

47m + 18m =                                 74m - 59m =

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm đơn vị đo vào kết quả vừa tìm được.

Giải chi tiết:

17m + 6m = 23m                                   15m - 6m = 9m

 8m + 30m = 38m                                38m - 24m = 14m

47m + 18m = 65m                                74m - 59m = 15m

Bài 3

Cây dừa cao 8m, cây thông cao hơn cây dừa 5m. Hỏi cây thông cao bao nhiêu mét ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt:

Muốn tìm lời giải ta lấy chiều cao của cây dừa cộng với 5m.

Giải chi tiết:

Cây thông cao số mét là:

8 + 5 = 13 (m)

Đáp số: 13m.

Bài 4

 Viết cm hoặc m vào chỗ chấm thích hợp:

a) Cột cờ trong sân trường cao 10...

b) Bút chì dài 19....

c) Cây cau cao 6...

d) Chú Tư cao 165....

Phương pháp giải:

Dùng đơn vị thích hợp để điền vào chỗ trống.

Chú ý : 1m = 100cm.

Giải chi tiết:

a) Cột cờ trong sân trường cao 10m.

b) Bút chì dài 19cm.

c) Cây cau cao 6m.

d) Chú Tư cao 165cm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 38 phiếu