Bài 1, 2, 3, 4 trang 150 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.4 trên 14 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 150 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Lời giải chi tiết

1. Số ?

1dm = ...cm                                 ....cm = 1m

 1m = ....cm                                ....dm = 1m

Phương pháp giải :

Sử dụng kiến thức vừa học : 1m = 10dm; 1m = 100cm rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

1dm = 10cm                                 100cm = 1m

 1m = 100cm                                  10dm = 1m

2. Tính:

 17m + 6m =                                  15m - 6m = 

 8m + 30m =                                 38m - 24m =

47m + 18m =                                 74m - 59m =

Phương pháp giải :

 Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm đơn vị đo vào kết quả vừa tìm được.

Cách giải :

17m + 6m = 23m                                   15m - 6m = 9m

 8m + 30m = 38m                                38m - 24m = 14m

47m + 18m = 65m                                74m - 59m = 15m

3. Cây dừa cao 8m, cây thông cao hơn cây dừa 5m. Hỏi cây thông cao bao nhiêu mét ?

Phương pháp giải :

 Tóm tắt:

Muốn tìm lời giải ta lấy chiều cao của cây dừa cộng với 5m.

Cách giải :

Cây thông cao số mét là:

8 + 5 = 13 (m)

Đáp số: 13m.

4. Viết cm hoặc m vào chỗ chấm thích hợp:

a) Cột cờ trong sân trường cao 10...

b) Bút chì dài 19....

c) Cây cau cao 6...

d) Chú Tư cao 165....

Phương pháp giải :

 Dùng đơn vị thích hợp để điền vào chỗ trống.

Chú ý : 1m = 100cm.

Cách giải :

a) Cột cờ trong sân trường cao 10m.

b) Bút chì dài 19cm.

c) Cây cau cao 6m.

d) Chú Tư cao 165cm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Mét