Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Đề bài

1. Số ?

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

3. Mỗi can đựng 3l dầu. Hỏi 5 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?

4. Mỗi túi có 3kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

5. Số ?

a) 3; 6; 9 ;...;....

b)10 ; 12 ; 14; ...;....

c) 21 ;24; 27;....;....

Lời giải chi tiết

1.

2.

3.

Số lít dầu đựng tròn 5 can là:

3 x 5 = 15 (l)

Đáp số: 15 l

4.

Số gạo có trong 8 túi là:

3 x 8 = 24 (kg)

Đáp số: 24 kg

5.

a) 3; 6; 9 ;12; 15

b)10 ; 12 ; 14; 16; 18

c) 21 ;24; 27;30;33

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 98 SGK Toán 2