Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Lời giải chi tiết

1. Số ?

Phương pháp giải:

Nhẩm giá trị của bảng nhân 3 rồi điền kết quả vào hình tròn.

Cách giải:

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Phương pháp giải:

 Tìm một thừa số còn thiếu của phép nhân bằng cách nhẩm 3 nhân với số nào thì bằng tích cho trước.

Cách giải:

 

3. Mỗi can đựng 3l dầu. Hỏi 5 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt:

1 can : 3 \(\ell\)

5 can : ? \(\ell\)

Muốn tìm đáp án ta lấy số lít một can đựng được nhân với số can.

Cách giả i:

5 can như thế đựng được số lít dầu là:

3 x 5 = 15 (\(\ell\))

Đáp số: 15 \(\ell\).

4. Mỗi túi có 3kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Phương pháp giải:

 1 túi : 3kg

8 túi : ? kg

Muốn tìm lời giải ta lấy số ki-lô-gam của một túi nhân với số túi.

Cách giải:

8 túi như thế đựng được số ki-lô-gam gạo là:

3 x 8 = 24 (kg)

Đáp số: 24 kg.

5. Số ?

a) 3; 6; 9 ;...;....

b)10 ; 12 ; 14; ...;....

c) 21 ;24; 27;....;....

Phương pháp giải:

 Đếm cách 2 hoặc 3 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Cách giải:

a) 3; 6; 9 ;12; 15.

b)10 ; 12 ; 14; 16; 18.

c) 21 ;24 ; 27 ;30 ;33.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 98 SGK Toán 2