Bài 1, 2, 3 trang 99 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 99 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

4 x 2 =                            4 x 1 =                          4 x 8 =

4 x 4 =                            4 x 3 =                          4 x 9 =

4 x 6 =                            4 x 5 =                         4 x 10 =

                                                                            4 x 7 =

2. Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 5 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe?

3. Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Lời giải chi tiết

1. 

4 x 2 = 8                             4 x 1 = 4                          4 x 8 = 32

4 x 4 = 16                           4 x 3 = 12                        4 x 9 = 36

4 x 6 = 24                           4 x 5 = 20                        4 x 10 = 40

                                                                                   4 x 7 = 28

2. 

5 xe ô tô có số bánh xe là:

4 x 5 = 20 (bánh xe)

Đáp số: 20 bánh xe.

3.

Học sinh đếm thêm 4 và điền vào ô trống như sau:

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bảng nhân 4