Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Số ?

Phương pháp giải:

- Nhẩm lại bảng nhân 2 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

- Nhẩm kết quả phép nhân 2 rồi thực hiện phép tính cộng hoặc trừ tiếp theo.

Giải chi tiết:

Bài 2

Tính (theo mẫu):

2cm x 3 = 6cm                          2kg x 4 =

2cm x 5 =                                2kg x 6 = 

2dm x 8 =                                2kg x 9 =

Phương pháp giải:

Nhân hai số như bình thường rồi viết đơn vị đo vào kết quả vừa tìm được.

Giải chi tiết:

2cm x 3 = 6cm                                2kg x 4 = 8kg

2cm x 5 = 10cm                               2kg x 6 = 12kg 

2dm x 8 = 16cm                               2kg x 9 = 18kg

Bài 3

Mỗi xe đạp có hai bánh xe. Hỏi 8 xe đạp có bao nhiêu bánh xe ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt : 

1 xe: 2 bánh xe

8 xe: ? bánh xe

Muốn tìm đáp án ta lấy số bánh xe của một xe nhân với 8.

Giải chi tiết:

Số bánh xe của 8 xe đạp là:

2 x 8 = 16 (bánh xe)

Đáp số: 16 bánh xe.

Bài 4

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Lấy 2 nhân với từng số của hàng ngang thứ nhất rồi viết kết quả vào ô tương ứng ở hàng ngang thứ hai.

Giải chi tiết:

Bài 5

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng nhân 2 rồi điền kết quả vào ô trống thích hợp.

Giải chi tiết:

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 21 phiếu