Bài 1, 2, 3 trang 97 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 97 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

3 x 3 =                           3 x 8 =                                    3 x 1 =

3 x 5 =                           3 x 4 =                                    3 x 10 =

3 x 9 =                           3 x 2 =                                    3 x 6 = 

                                                                                     3 x 7 =

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng nhân 3 vừa học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

3 x 3 = 9                         3 x 8 = 24                              3 x 1 = 3

3 x 5 = 15                       3 x 4 = 12                              3 x 10 = 30

3 x 9 = 27                       3 x 2 = 6                                3 x 6 = 18 

                                                                                    3 x 7 = 21

Bài 2

Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

1 nhóm : 3 học sinh

10 nhóm : ? học sinh

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh của một nhóm nhân với 10.

Giải chi tiết:

10 nhóm có tất cả số học sinh là:

3 x 10 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh.

Bài 3

Điền thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

Đếm xuôi cách 3 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu