Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Toán 2. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Đề bài

1. Viết (theo mẫu):

2. Số ?

a) 400; 500; ...;...; 800; 900;...

b) 910; 920; 930;...; ...; ...; 970;...;990;....

c)212; 213; 214;...;....;217; 218;...;....;...;

c) 693; 694; ....;....;...;701.

3. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

543...590                                          342...432

670...676                                          987...897

699...701                                          695...600 + 95

4. Viết các số 875, 1000, 299, 420 theo thứ tự từ bé đến lớn.

5. Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ):

Lời giải chi tiết

1.

2. 

a) 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

b) 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000

c) 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221

d) 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701

3.

543 < 590                                          342 < 432

670 < 676                                          987 > 897

699 < 701                                          695 = 600 + 95

4.

Viết các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

299, 420, 875, 1000

5.

Có thể xếp hình như sau:

 

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan