Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Toán 2

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Toán 2. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Lời giải chi tiết

1. Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải :

Viết số đã cho thành số hàng trăm; chục; đơn vị hoặc ngược lại.

Đọc số có ba chữ số theo thứ tự từ hàng trăm đến hàng đơn vị.

Cách giải :

2. Số ?

a) 400; 500; ...;...; 800; 900;...

b) 910; 920; 930;...; ...; ...; 970;...;990;....

c)212; 213; 214;...;....;217; 218;...;....;...;

c) 693; 694; ....;....;...;701.

Phương pháp giải :

 Đếm xuôi các số tròn trăm; tròn chục hoặc các số liên tiếp rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Cách giải :

a) 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

b) 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000

c) 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221

d) 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701

3. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

543...590                                          342...432

670...676                                          987...897

699...701                                          695...600 + 95

Phương pháp giải :

 - Tính giá trị của vế có chứa phép tính.

- So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

543 < 590                                          342 < 432

670 < 676                                          987 > 897

699 < 701                                          695 = 600 + 95

4. Viết các số 875, 1000, 299, 420 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải :

 So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Cách giải :

Viết các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

299, 420, 875, 1000

5. Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ):

Phương pháp giải :

 Sử dụng các hình tam giác đã cho; ghép hoặc xoay hình để tạo thành hình theo yêu cầu.

Cách giải :

Có thể xếp hình như sau:

 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 149 SGK Toán 2