Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 135 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 135 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

2 x 3 =                      3 x 4 =                 4 x 5 =                     5 x 1 =

6 : 2 =                     12 : 3 =                20 : 4 =                     5 : 5 =

6 : 3 =                     12 : 4 =                20 : 5 =                     5 : 1 =

2. Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 20 x 2 = ?

2 chục x 2 = 4 chục

20 x 2 = 40

30 x 3 =                   20 x 3 =

20 x 4 =                   30 x 2 =

40 x 2 =                   20 x 5 =

b) 40 : 2 = ?

4 chục : 2 = 2 chục

40 : 2 = 20

60 : 2 =                    60 : 3 =

80 : 2 =                    80 : 4 =

90 : 3 =                    80 : 2 =

3.

a) Tìm \(x\):

\(x\times 3 = 15\) ;                \(4\times x = 28\).

b) Tìm y:

  y : 2 = 2                     y : 5 = 3

4. Cô giáo chia đều 24 tờ báo cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy tờ báo ?

5. Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông (xem hình vẽ):

Lời giải chi tiết

1.

2 x 3 = 6                    3 x 4 = 12               4 x 5 = 20                   5 x 1 = 5

6 : 2 = 3                   12 : 3 = 4               20 : 4 = 5                     5 : 5 = 1

6 : 3 = 2                   12 : 4 = 3               20 : 5 = 4                     5 : 1 = 5

2.

a) 30 x 3 = 90                       20 x 3 = 60

   20 x 4 = 80                        30 x 2 = 60

   40 x 2 = 80                        20 x 5 = 100

b) 60 : 2 = 30                       60 : 3 = 20

    80 : 2 = 40                       80 : 4 = 20

    90 : 3 = 30                       80 : 2 = 40

3.

a) \(x\times 3 = 15\)                         \(4 \times x = 28\)

     \(x\quad = 15 : 3\)                                    \(x = 28 : 4\)

      \(x\quad = 5\)                                          \(x = 7\)

b) y : 2 = 2                           y : 5 = 3

         y = 2 x 2                           y = 3 x 5

         y = 4                                y = 15

4.

Số tờ báo của mỗi tổ là:

24 : 4 = 6 (tờ báo)

Đáp số: 6 tờ báo

5.

Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông như sau:

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 135 SGK Toán 2