Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117 SGK Toán 2. Bài 1: Tìm x.

Đề bài

1. Tìm \(x\):

a) \(x\times 2 = 4\)                       b) \(2\times x = 12\)                      c) \(3\times x =  27\)

2. Tìm y:

a) y + 2 = 10                     b) y x 2 = 10                      c ) 2 x y = 10

3. Viết số thích hợp vào ô trống:

4. Có 12kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo ?

5. Có 15 bông hoa cắm vào các lọ, mỗi lọ có 3 bông hoa. Hỏi cắm được mấy lọ hoa ?

Lời giải chi tiết

1.

a) \(x\times 2 = 4\)   

     \(x \quad= 4 : 2\)

     \(x\quad = 2\)

 b) \(2\times x = 12\)

                 \(x = 12 : 2\) 

                \(x = 6\)

c) \(3\times x =  27\)

                \(x = 27 : 3\)

                \(x = 9\)

2.

a) y + 2 = 10

         y = 10 - 2

         y = 8

b) y x 2 = 10

         y = 10 : 2

         y = 5

c) 2 x y = 10

         y = 10 : 2

         y = 5

3.

4.

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

12 : 3 = 4 (kg)

Đáp số: 4 kg.

5.

Số lọ hoa là:

15 : 3 = 5 (lọ hoa)

Đáp số: 5 lọ hoa

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 117 SGK Toán 2