Bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Toán 2

Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lời giải chi tiết

1. Tính nhẩm:

8 : 4 =                                12 : 4 =                              24 : 4 =

16 : 4 =                              40 : 4 =                              20 : 4 =

4 : 4 =                                28 : 4 =                              36 : 4 =

                                                                                    32 : 4 =

Phương pháp giải :

Nhẩm lại giá trị bảng chia 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

8 : 4 = 2                           12 : 4 = 3                             24 : 4 = 6

16 : 4 = 4                         40 : 4 = 10                            20 : 4 = 5

4 : 4 = 1                           28 : 4 = 7                              36 : 4 = 9

                                                                                     32 : 4 = 8

2. Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh ?

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh chia cho số hàng.

Cách giải :

Số học sinh trong mỗi hàng là:

32 : 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

3. Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng ?

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh chia cho 4.

Cách giải :

Số hàng xếp được là:

32 : 4 = 8 (hàng)

Đáp số: 8 hàng.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bảng chia 4