Xã hội Văn Lang có những tấng lớp nào? Em thử vẽ sơ đồ thể hiện các tầng lớp đó

Bình chọn:
3.4 trên 23 phiếu

Đứng đầu nhà nước có vua, gọi là Hùng Vương

Xã hội Văn Lang có các tầng lớp:

- Đứng đầu nhà nước có vua. gọi là Hùng Vương. Giúp vua Hùng cai quản đất nước có các lạc hầu, lạc tướng. Vua, lạc hầu, lạc tướng thuộc tầng lớp giàu có trong xã hội. Dân thường thì được gọi là lạc dân. Tầng lớp thấp kém, nghèo hèn nhất là nô tì.

Sơ đồ nhà nước Văn Lang

Các bài liên quan: - Bài 1. Nước Văn Lang