Em hãy xác định trên lược đồ hình 1 những khu vực mà người Lạc Việt đã từng sinh sống

Bình chọn:
4.4 trên 22 phiếu

Những khu vực mà người Lạc Việt đã từng sinh sống

Khu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả là những khu vực mà người Lạc Việt đã từng sinh sống khoảng năm 700 TCN (trước công nguyên)

Các bài liên quan: - Bài 1. Nước Văn Lang