Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 3 - Unit 5: Around town

Writing – Lesson 3 - Unit 5. Around Town - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing – Lesson 3 - Unit 5. Around Town - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. With a partner, choose two of the dishes from your country and make notes.

(Làm việc cùng một người bạn, chọn hai trong số những món ăn ở đất nước em và ghi chú lại.)

Talk about:

• The name and the kind of dish

• What people make it with

• When people eat it

• How it tastes

Notes

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Nói về:

- Tên món ăn và loại món ăn

- Mọi người làm nó với những nguyên liệu gì

- Khi nào mọi người ăn nó

- Nó có vị thế nào

Lời giải chi tiết:

Bánh chưng

- a glutinous rice dish

(món ăn làm từ gạo nếp)

- glutinous rice, pork meat, and green beans

(gạo nếp, thịt lợn, và đậu xanh)

- at Tết

(vào dịp Tết)

-  delicious

(ngon)

Vietnamese Bread (bánh mỳ Việt Nam)

- bread dish

(món ăn làm từ bánh mỳ)

- bread, grilled pork meat, herbs

(bánh mỳ, thịt lợn nướng, rau thơm)

- in the morning

(buổi sáng)

- delicious

(ngon)

b

Video hướng dẫn giải

b. Now, write a paragraph about your choices. Write 50 to 60 words.

(Giờ thì, viết một đoạn văn về những lựa chọn của em. Viết 50 đến 60 từ.)

Lời giải chi tiết:

My favorite dishes are bánh chưng and Vietnamese bread. Bánh chưng is a glutinous rice dish. People make it with glutinous rice, pork meat, and green beans. I usually eat it at Tết and it is specially delicious. Vietnamese bread is a bread dish. People make it with bread, grilled pork meat, and herbs. I usually have it for breakfast because it’s very delicious and convenient.

Tạm dịch:

Món ăn yêu thích của tôi là bánh chưng và bánh mì Việt Nam. Bánh chưng là một món ăn từ gạo nếp. Người ta làm bằng gạo nếp, thịt lợn và đậu xanh. Tôi thường ăn nó vào ngày Tết và nó đặc biệt ngon. Bánh mì Việt Nam là một món ăn từ bánh mì. Người ta làm nó với bánh mì, thịt lợn nướng, và rau thơm. Tôi thường ăn nó vào bữa sáng vì nó rất ngon và tiện lợi.

Từ vựng

1. 

2. 

3.     

4. 

5.       

6.  

7.        

8. 

9. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 3 - Unit 5: Around town