Writing – Unit 7 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Writing – Unit 7 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Read the email about going to the movies.

(Đọc lá thư đi xem phim dưới đây.)

New message

To: emmab@frendzmail.com

Subject: Movies

Hi, Emma,

Thanks for asking me to the movies.

Sorry, I don't want to watch Mix It Up. I don't really like horror movies. I think they're really boring.

Why don't we watch High Rise Teens? It's a comedy. I love comedies and this one seems really funny.

Let me know what you think.

Your friend,

Sarah

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tin nhắn mới

Gửi đến: emmab@frendzmail.com

Chủ đề: Phim

Chào, Emma,

Cảm ơn vì đã rủ mình đi xem phim.

Rất tiếc, mình không muốn xem Mix It Up. Mình không thực sự thích phim kinh dị. Mình nghĩ chúng thực sự

nhàm chán.

Tại sao chúng ta không xem High Rise Teens? Nó là một phim hài hước. Mình thích phim hài và phim này có vẻ thực sự vui.

Cho mình biết bạn nghĩ gì nhé.

Bạn của bạn,

Sarah

Quảng cáo
decumar

b

Video hướng dẫn giải

b. Use your own ideas to write a similar letter. Write to 40-50 words. Use the informal email model on page 126 to help you.

(Sử dụng ý tưởng của bạn của đê viết một lá thư tương tự từ 40 đến 50 từ. Sử dụng hình thức lá thư thông thường ở trang 126.)

Lời giải chi tiết:

To tranganh245@gmail.com

Subject: Movies

Hi, Trang Anh.

Thanks for asking me about the movies.

Sorry, I don’t watch Sweet Tooth because I think action movies is so boring.

Why don’t you watch Bố Gìa. It is a meaningful series about our father and family. You can learn many helpful lessons from it.

Let me know what you think.

Your friend,

Lan

Tạm dịch:

Gửi đến: tranganh245@gmail.com

Chủ đề: Phim

Chào Trang Anh,

Cảm ơn vì đã rủ mình cùng đi xem phim.

Rất tiếc, mình không xem Sweet Tooth vì mình nghĩ phim hành động quá nhàm chán.

Tại sao bạn không xem Bố Gìà nhỉ? Đó là những tập phim ý nghĩa về cha và gia đình của chúng ta. Bạn có thể học được nhiều bài học hữu ích từ nó.

Cho mình biết bạn nghĩ gì nhé.

Bạn của bạn,

Lan


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu
 • Review – Unit 7 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

  Tổng hợp bài tập và lý thuyết Review – Unit 7 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

 • Lesson 3 - Unit 7 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

  New Words a. Fill in the blanks. Listen and repeat. b. Circle the correct definitions for the underlined words. Listen and repeat. c. Talk about famous kings, queens, and battles from your countries. Listening a. Listen to Jim and Lisa talking about the movie Alexander the Great. Who liked the movie? b. Now, listen and tick (✓) what each person said. Useful Language Listen then practice. Reading a. Read Phuong's movie review and fill in the blanks. Read and write “True” or “False”.

 • Lesson 2 - Unit 7 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

  New Words a. Fill in the blanks with the opposite adjectives. Listen and repeat. b. Talk about kinds of movies you like and don’t like using the adjectives. Reading a. Tina wrote two movie reviews for her blog. Underline the correct final sentences. b. Now, read the reviews again and answer the questions. Grammar a. Listen and repeat. b. Circle the correct verbs. c. Look at the table and complete the dialogue. d. Now, practice the conversation with your partner.

 • Lesson 1 - Unit 7 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

  New Words a. Number the pictures. Listen and repeat. b. Discuss what kinds of movies you like and dislike. Listening a. Listen to three friends talking. Note down what kind of movie they are going to see. b. Now, listen and fill in the table with the movie times. Conversation Skill Starting a friendly conversation Grammar a. Listen and repeat. b. Write the time words in the correct box.

 • Luyện tập từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

  Tổng hợp từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.