Writing – Unit 2 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Writing – Unit 2 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Read the paragraph about school subject and activity.

(Đọc đoạn văn về môn học và các hoạt động dưới đây.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Tôi thích nhiều môn học và hoạt động ở trường. Tôi thích luyện tập bóng rổ và câu lạch bộ bơi. Tôi cũng thích các lớp mỹ thuật và tiếng Anh. Câu lạc bộ yêu thích của tôi là câu lạc bộ kịch. Tôi thật sự thích các môn học và hoạt động này.

- education (n): giáo dục

- art (n): mỹ thuật

- sport (n): thể thao

- science (n): khoa học

- language (n): ngôn ngữ

- computer (n): máy vi tính

- history (n): lịch sử

- band practice (n): luyện tập trong ban nhạc

- mathematics (n): toán

b

Video hướng dẫn giải

b. Use your own ideas to write a similar paragraph about school activities and subject you like. Write to 40-50 words. Use the informal email model on page 127 to help you.

(Sử dụng ý tưởng của bạn của đê viết một đoạn văn tương tự về môn học và hoạt động yêu thích của bạn từ 40 đến 50 từ. Sử dụng hình thức lá thư thông thường ở trang 127.)

Lời giải chi tiết:

I like a lot of school subjects and activities. I love playing football and joining English Club. I also love outdoor activities such as planting trees, finding history information,… My favourite subject is English and Math.

(Tôi thích rất nhiều môn học và hoạt động ở trường. Tôi thích chơi bóng đá và tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh. Tôi cũng rất thích các hoạt động ngoài trời như trồng cây, tìm kiếm thông tin lịch sử,… Môn học yêu thích của tôi là Tiếng Anh và Toán.)


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí