Writing – Unit 10 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Writing – Unit 10 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Read Mandy’s postcard to her friend talking about her vacation.

(Đọc lá thư của Mandy kể về chuyến đi của cô ấy với bạn của mình.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chào Jenny,

Mình đang ở Oregon ở Mỹ!

Ở đây thật sự nóng. Nóng hơn ở Williston những mình đang khoảng thời gian rất tuyệt vời!

Hôm qua mình đã đi bộ trong rừng. Nó rất đẹp. 

Hôm nay mình định đi ra bãi biển.

Nếu ngày mai thời tiết đẹp, chúng mình sẽ tham quan một thác nước nổi tiếng.

Ước gì bạn cũng ở đây.

Bạn của bạn,

Mandy

b

Video hướng dẫn giải

b. Use your own ideas to write a similar postcard. Write to 40-50 words. Use the informal email model on page 127 to help you.

(Sử dụng ý tưởng của bạn của đê viết một lá thư tương tự từ 40 đến 50 từ. Sử dụng hình thức lá thư thông thường ở trang 127.)

Lời giải chi tiết:

Hi, Trang Anh,

I’m in London in England.

It’s beautiful and warm so I have a great time here.

Yesterday, I visited Big Bang Clock. It was extremely fantastic and memorable.

Today, we are going to the beach. If weather is nice tomorrow, we’ll go camping.

Wish you were here.

Your friend,

Lan Anh

Tạm dịch:

Chào Trang Anh!

Tôi đang ở London của Anh.

Thời tiết đẹp và ấm áp vì vậy tôi có một thời gian tuyệt vời ở đây.

Hôm qua, tôi đã đến tham quan Đồng hồ Big Bang. Nó cực kỳ tuyệt vời và đáng nhớ.

Hôm nay, chúng tôi sẽ đi đến bãi biển. Nếu ngày mai thời tiết đẹp, chúng tôi sẽ đi cắm trại.

Ước gì bạn ở đây.

Bạn của bạn,

Lan Anh


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Review – Unit 10 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

  Tổng hợp lời giải bài tập Review – Unit 10 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

 • Lesson 3 – Unit 10 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

  New Words a. Fill in the blank. Listen and repeat. b. Use the word in task a to talk about a place you know. a. Listen to two student talking about some cities and circle the correct answer. b. Listen and circle True or False. Useful Language Listen then practice. a. Read the article and choose the best headline. b. Read and answer the question. a. Look at the table and compare the cities using superlatives and comparatives. b. Compare your city with the cities in the table.

 • Lesson 2 – Unit 10 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

  New Words a. Fill in the blank with”shopping mall”, “building”, “amusement park”. Listen and repeat. b. Circle the correct definition for the underlined word. Listen and repeat. c. Use adjective in Task b to talk about where you live. Read the article comparing Singapore and Kuala Lumpur and write “True” or “False”. Grammar a. Listen and repeat. b. Fill in the blanks. c. Fill in the blanks. d. Now, compare your city with another city. Share with your partner.

 • Lesson 1 – Unit 10 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

  New Words a. Write the letters in the boxes. Listen and repeat. b. Think of three famous landmarks in your country. Tell your partner about them. Listening a. Listen to Kathryn and Tom talking about a vacation. Are they both on a vacation? b. Now, listen and answer the question. Conversation Skill Showing interest Grammar a. Listen and repeat. b. Fill in the blank with the correct form of the verb. c. Look at the Mary’s plan and write sentence. d. Now, practice saying the sentences with your pa

 • Luyện tập từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

  Tổng hợp từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.