Writing – Unit 9 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Writing – Unit 9 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Read paragraph about home in the future.

(Đọc đoạn văn dưới đây về ngôi nhà trong tương lai.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Trong tương lai, các ngôi nhà sẽ rất khác với những ngôi nhà bây giờ. Nhiều người có thể sống trong những ngôi nhà thông minh có nhiều thiết bị thông minh để sử dụng cho giải trí, công việc nhà và an ninh. Bây giờ, mọi người xem TV và chơi trò chơi trên màn hình. Trong tương lai, họ có thể sử dụng những bức tường rộng lớn. Các thiết bị thông minh sẽ thay đổi cách chúng ta sống.

b

Video hướng dẫn giải

b. Use your own ideas to write a similar paragraph. Write to 40-50 words. Use the informal email model on page 127 to help you.

(Sử dụng ý tưởng của bạn của đê viết một đoạn văn từ 40 đến 50 từ. Sử dụng hình thức lá thư thông thường ở trang 127.)

Lời giải chi tiết:

In the future, home will be very different to how they are now. Many people might live in eco-friendly homes to help protect the environment. People plant many green trees around their houses and use natural products good for the nature. It’s also the best environment for the sick and the old. Eco-friendly homes will change how we live.

Tạm dịch:

Trong tương lai, ngôi nhà sẽ rất khác so với hiện tại. Nhiều người có thể sống trong những ngôi nhà thân thiện với môi trường để giúp bảo vệ môi trường. Con người trồng nhiều cây xanh xung quanh nhà và sử dụng các sản phẩm tự nhiên tốt cho thiên nhiên. Đó cũng là môi trường tốt nhất cho người bệnh và người già. Những ngôi nhà thân thiện với môi trường sẽ thay đổi cách chúng ta sống.


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu
 • Review – Unit 9 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

  Tổng hợp bài tập và lý thuyết Review – Unit 9 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

 • Lesson 3 - Unit 9 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

  New Words a. Fill in the blanks. Listen and repeat. b. Would you like to visit space station? Why/Why not? Listening a. Listen to Major Tomkins, an astronaut, talking about life on a space station. What’s the question people ask him the most? b. Now, listen and fill in the blanks. Useful Language Listen and practice. Reading a. Read the article and fill the blanks. b. Read and answer the questions.

 • Lesson 2 - Unit 9 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

  New Words a. Number the picture using the definitions. Listen and repeat. b. Say what smart devices you have in your home. Reading a. Read the article about home in the future. Is Professor Relldan excited about the future? Yes/No b. Read the article again and answer the questions. Grammar a. Listen and repeat. b. Fill in the blanks using “might” and a verb from the box. c. Unscramble the sentences. d. Now, practice saying sentences with your patner.

 • Lesson 1 - Unit 9 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

  New Words a. Fill in the blanks. Listen and repeat. b. Discuss where the people below should live. Listening a. Listen to a student talking to their propessor. Is the student exciting about houses in the future? Yes/ No b. Now, listen and write “Yes” or “No”. Conversation Skill Showing you don't understand Grammar a. Listen and repeat. b. Write sentences in Future Simple using the prompts. c. Write sentences using the survey notes. d. Now, practice saying the sentences with your partner.

 • Luyện tập từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

  Tổng hợp từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.