Writing – Unit 9 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Writing – Unit 9 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Read paragraph about home in the future.

(Đọc đoạn văn dưới đây về ngôi nhà trong tương lai.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Trong tương lai, các ngôi nhà sẽ rất khác với những ngôi nhà bây giờ. Nhiều người có thể sống trong những ngôi nhà thông minh có nhiều thiết bị thông minh để sử dụng cho giải trí, công việc nhà và an ninh. Bây giờ, mọi người xem TV và chơi trò chơi trên màn hình. Trong tương lai, họ có thể sử dụng những bức tường rộng lớn. Các thiết bị thông minh sẽ thay đổi cách chúng ta sống.

b

Video hướng dẫn giải

b. Use your own ideas to write a similar paragraph. Write to 40-50 words. Use the informal email model on page 127 to help you.

(Sử dụng ý tưởng của bạn của đê viết một đoạn văn từ 40 đến 50 từ. Sử dụng hình thức lá thư thông thường ở trang 127.)

Lời giải chi tiết:

In the future, home will be very different to how they are now. Many people might live in eco-friendly homes to help protect the environment. People plant many green trees around their houses and use natural products good for the nature. It’s also the best environment for the sick and the old. Eco-friendly homes will change how we live.

Tạm dịch:

Trong tương lai, ngôi nhà sẽ rất khác so với hiện tại. Nhiều người có thể sống trong những ngôi nhà thân thiện với môi trường để giúp bảo vệ môi trường. Con người trồng nhiều cây xanh xung quanh nhà và sử dụng các sản phẩm tự nhiên tốt cho thiên nhiên. Đó cũng là môi trường tốt nhất cho người bệnh và người già. Những ngôi nhà thân thiện với môi trường sẽ thay đổi cách chúng ta sống.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.