Writing – Unit 5 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Writing – Unit 5 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Read the email about where to buy a dress.

(Đọc lá thư về nơi mua váy.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chủ đề: Chiếc váy mới

Chào Katy, 

Mình thật vui khi bạn thích chiếc váy mới của mình.

Mình mua nó từ một cửa hàng tên Zaza. Nó ở ngay cạnh siêu thị trên đường Green Street. Họ có chiếc váy này màu xanh lam và vàng. Nó có giá 40 đô la. Nhân viên bán hàng thật sự rất sẵn sàng giúp đỡ. 

Mình hi vọng họ có nhiều hơn để bạn cũng có thể mua một chiếc như thế. 

Bạn của bạn,

Jess

b

Video hướng dẫn giải

b. Use your own ideas to write a similar email about buying some clothing. Write to 40-50 words. Use the informal email model on page 126 to help you.

(Sử dụng ý tưởng của bạn của đê viết một lá thư tương tự về mua quần áo từ 40 đến 50 từ. Sử dụng hình thức lá thư thông thường ở trang 126.)

Lời giải chi tiết:

To tranganh245@gmail.com

Subject: Buying clothing

Hi, Trang Anh,

I am very happy you like my new T-shirt.

It’s from a store called Mimi. It’s opposite Vincom Plaza on Hoang Dieu Street. They have many colors and styles for you to choose. It cost 50 dollars. This shop is easy to find.

I hope that you can buy a favourite T-shirt.

Your friend,

Lan Anh

Tạm dịch:

Chủ đề: Mua quần áo

Chào Trang Anh,

Mình rất vui vì bạn thích chiếc áo phông mới của mình.

Nó là từ một cửa hàng có tên là Mimi. Nó đối diện với Vincom Plaza trên Đường Hoàng Diệu. Chúng có nhiều màu sắc và kiểu dáng cho bạn lựa chọn. Nó có giá 50 đô la. Cửa hàng này rất dễ tìm.

Mình hy vọng rằng bạn có thể mua một chiếc áo phông yêu thích.

Bạn của bạn,

Lan Anh


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Review – Unit 5 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

  Tổng hợp bài tập và lý thuyết Review – Unit 5 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

 • Lesson 3 - Unit 5 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

  New Words a. Fill in the blanks. Listen and repeat. b. Take turns using the words in sentences. Listening a. Listen to a man talking about popular food from around the world. Who is the speaker? b. Now, listen and fill in the blanks, then match with the correct pictures. Useful Language Listen and then practice. Reading a. Read the article and circle the best headline.

 • Lesson 2 - Unit 5 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

  New Words a. Match the words with the pictures. Listen and repeat. b. Ask and answer. Reading a. Ben and Jane are at a new restaurant. Do they enjoy their meal? Yes/ No b. Now, tick the things they ordered on the menu. Grammar a. Listen and repeat. b. Fill in the blanks. Use a, an, some, or any. c. Look at Alice and Nick and complete the dialogue. d. Now, practice the conversation with your partner.

 • Lesson 1 - Unit 5 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

  a. Fill in a table. Listen and repeat. b. Add more words to the table. Use the words in sentences. a. Listen to Cassie talking to her mom in a clothing store. Do they buy any clothes? Yes/ No b. Now, listen and circle “True” or “False”. Starting a conversation to offer help Grammar a. Listen and repeat. b. Read the sentences. Circle the correct words. c. Complete the dialogue with this, those, it, or them. c. Now, practice the conversation with your partner. Pronunciation Sound changes

 • Luyện tập từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

  Tổng hợp từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí