Vocabulary – Review – Unit 3. Friends – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Vocabulary – Review – Unit 3. Friends – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Đề bài

Vocabulary

Write the correct words from the unit on the lines. The first letter is already there.

(Viết từ đúng từ bài học vào dòng bên. Chữ cái đầu tiên đã được cho sẵn.)

1. This kind of person thinks about other people all the time.

2. This is a big building with a lot of shops, restaurants, and cafes.

3. People often have one for their birthday.

4. This is a sport we play with a racket and a shuttlecock.

5. This is when someone's color hair is yellow.

6. This kind of person doesn't like doing housework or schoolwork.

7. People wear these on their eyes to help them see.

kind

m________

p________

b________

b________

l________

g________

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

2. mall

3. party

4. badmintion

5. blond

6. lazy

7. glasses

1. kind

(Kiểu người này lúc nào cũng nghĩ về người khác. => tử tế/ tốt bụng)

2. mall

(Đây là một tòa nhà lớn với rất nhiều cửa hàng, nhà hàng và quán cà phê. => trung tâm mua sắm)

3. party

(Mọi người thường có một cái cho ngày sinh nhật của họ. => bữa tiệc)

4. badminton

(Đây là môn thể thao chúng ta chơi với vợt và cầu. => cầu lông)

5. blond

(Đây là khi màu tóc của ai đó là màu vàng. => vàng hoe)

6. lazy

(Kiểu người này không thích làm việc nhà hoặc bài học. => lười biếng)

7. glasses

(Mọi người đeo những thứ này vào mắt để giúp họ nhìn thấy. => mắt kính)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí