Vào giai đoạn nào cây lúa cần nhiều nước?

Bình chọn:
4.3 trên 19 phiếu

Vào giai đoạn nào cây lúa cần nhiều nước?

Vào giai đoạn nào cây lúa cần nhiều nước?

Trả lời:

+Hình 2: Ruộng lúa vừa mới cấy, trên thửa ruộng bà con nông dân đang làm cỏ lúa. Bề mặt ruộng lúa chứa nhiều nước.

+Hình 3: Lúa đã chín vàng, bà con nông dân đang gặt lúa. Bề mặt ruộng lúa khô.

+Cây lúa cần nhiều nước từ lúc mới cấy đến lúc lúa bắt đầu uốn câu, vào hạt.

+Giai đoạn mới cấy lúa cần nhiều nước để sống và phát triển, giai đoạn làm đòng lúa cần nhiều nước để tạo hạt.

Các bài liên quan: - Bài 58: Nhu cầu nước của thực vật