Có phải tất cả các loài cây đều có nhu cầu nước như nhau ?

Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

Có phải tất cả các loài cây đều có nhu cầu nước như nhau ?

Có phải tất cả các loài cây đều có nhu cầu nước như nhau ?

Trả lời:

Các loài cây khác nhau có nhu cấu nước khác nhau. Có cây ưa ẩm, có cây chịu được khô hạn.

Các bài liên quan: - Bài 58: Nhu cầu nước của thực vật