Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 3 - Unit 5: Around town

Useful Language - Lesson 3 - Unit 5. Around Town - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Đề bài

Listen and then practice.

(Nghe và sau đó thực hành.)


What’s bún bò Huế?

What do people make it with?

- It’s a noodle dish from Vietnam.

- Noodles, beef, and herbs.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tạm dịch:

- Bún bò Huế là gì? – Đó là một món ăn của Việt Nam.

- Mọi người làm món này với nguyên liệu gì? – Bún, thịt bò, và các loại rau sống.

Loigiaihay.com

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 3 - Unit 5: Around town