Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 3 - Unit 3: Friends

Useful Language - Lesson 3 - Unit 3. Friends - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Useful Language - Lesson 3 - Unit 3. Friends - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Listen and then practice.

(Nghe và sau đó lặp lại.)


What’s he like?

(Anh ấy lòa người như thế nào?)

What’s she like?

(Cô ấy là người như thế nào?)

He’s very kind but a little lazy.

(Anh ấy rất tốt bụng nhưng hơi lười biếng một chút.)

She’s friendly and funny.

(Cô ấy thân thiện và hài hước.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 3 - Unit 3: Friends