Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 3 - Unit 2: School

Useful Language - Lesson 3 - Unit 2. School - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Đề bài

Listen then practice.

(Nghe và thực hành.)


What's your favorite book?

What kind of book is it?

Who's the author?

Why do you like it?

I like Harry Potter and the Sorcerer's Stone.

It's a fantasy novel.

It's by J.K. Rowling.

I think it's very exciting.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tạm dịch:

- Quyển sách yêu thích của bạn là gì? – Mình thích Harry Potter và viên đá của Sorcerer’s.

- Nó thuộc thể loại sách gì? – Nó là tiểu thuyết giả tưởng.

- Tác giả là ai? – Nó được viết bởi J.K.Rowling.

- Tại sao bạn thích nó? – Mình nghĩ nó rất thú vị.

Loigiaihay.com

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 3 - Unit 2: School