Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 3 - Unit 1: Home

Useful Language - Lesson 3 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Đề bài

Listen then practice.

(Nghe và thực hành.)


Where's Vancouver?

Is it a town?

What's it famous for?

It's in the west of Canada.

No. It's a big city.

It's famous for its big buildings and beautiful parks.

 Tạm dịch:

- Vancouver ở đâu? – Nó ở phía tây của Canada.

- Nó là thị trấn à? – Không. Nó là một thành phố lớn.

- Nó nổi tiếng về cái gì? – Nó nổi tiếng về những tòa nhà to lớn và những công viên xinh đẹp.

Loigiaihay.com

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 3 - Unit 1: Home