Unit 9: Cities of the world - Các thành phố trên thế giới

Bình chọn:
4.3 trên 1443 phiếu
Vocabulary - Từ vựng - Unit 9 SGK Tiếng Anh 6 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 9 SGK Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới Getting Started - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Getting Started - trang 26 Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A closer look 1 - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới A closer look 1 - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Match the words in A with their opposites in B. Some words may have more than one opposite.

Xem chi tiết
A closer look 2 - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới A closer look 2 - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 2 - trang 29 Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Communication - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới Communication - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Communication - trang 31 Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 1 - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới Skills 1 - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 1 - trang 32 Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 2 - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới Skills 2 - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 33 Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới Looking back - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Looking back - trang 34 Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Project - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới Project - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập phần Project - trang 35 Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết