Bình chọn:
4.2 trên 1255 phiếu
Vocabulary - Từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 mới

Vocabulary - từ vựng được sử dụng ở Unit 1 SGK tiếng anh lớp 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 6 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 6 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết trong phần GETTING STARTED - trang 6 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A Closer Look 1 - trang 8 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới A Closer Look 1 - trang 8 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần A closer look 1 - trang 8 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A Closer Look 2 - trang 9 Unit 1 SGK tiếng Anh 6  mới A Closer Look 2 - trang 9 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần A closer look 2 - trang 9 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Communication - trang 11 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới Communication - trang 11 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Communication - trang 11 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 1 - trang 12 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 1 - trang 12 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Skills 1 - trang 12 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 2 - trang 13 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 2 - trang 13 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Skills 2 - trang 13 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Project - trang 15 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới Project - trang 15 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập ở phần Project - trang 15 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết