Unit 3: My friends - Bạn bè của tôi

Bình chọn:
4.3 trên 751 phiếu
Vocabulary - Từ vựng - Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
GETTING STARTED - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới GETTING STARTED - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần GETTING STARTED - trang 26 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A closer look 1 - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới A closer look 1 - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết của phần A closer look 1 - trang 28 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A closer look 2 -  Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới A closer look 2 - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp những bài tập và lý thuyết có trong phần A closer look 2 - trang 29 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Communication - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới Communication - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết có ở phần Communication - trang 30 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 1 - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới Skills 1 - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết trong phần Skills 1 - trang 32 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 2 -  Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới Skills 2 - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

1. What do you see in the photos? Choose the words in the box to fill in the table. Then listen and check.

Xem chi tiết
Looking back - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới Looking back - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Looking back - trang 34 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Project -Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới Project -Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Viết một bài miêu tả ngắn về bạn của em. Nghĩ về việc bạn ấy đặc biệt như thế nào (ngoại hình, tính cách).

Xem chi tiết