Bình chọn:
4.3 trên 1672 phiếu
Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới. series (n) phim dài kỳ trên truyền hình, stupid (adj) đần độn, ngớ ngẩn,....

Xem chi tiết
Getting Started - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Getting Started - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết có trong phần Getting Started - trang 6 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Closer look 1 -  Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Closer look 1 - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 1 - trang 8 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Closer look 2 - Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 Mới Closer look 2 - Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 Mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 2 - trang 9 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Communication - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Communication - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Communication - trang 11 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 1 - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Skills 1 - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 1 - trang 12 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 2 -  Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Skills 2 - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 13 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Looking back - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Looking back - trang 14 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Project - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Project - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Vận dụng các kiến thức của toàn bài để làm bài tập trong phần Project - trang 15 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay