Unit 6: Our Tet holiday - Ngày Tết của chúng tôi

Bình chọn:
4.3 trên 837 phiếu
Vocabulary - Từ vựng - Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting started - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới Getting started - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Getting started - trang 58 Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A closer look 1 - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới A closer look 1 - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết của phần A closer look 1 - trang 60 Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A closer look 2 - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới A closer look 2 - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết phần A closer look 2 - trang 61 Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Communication - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới Communication - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Communication - trang 63 Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 1 -  Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới Skills 1 - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết trong phần Skills 1 - trang 64 Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 2 -  Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới Skills 2 - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp những bài tập và lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 65 Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back -  Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới Looking back - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết của phần Looking back - trang 66 Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Project -  Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới Project - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Vận dụng lý thuyết để làm bài tập của phần Project - trang 67 Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết