Bình chọn:
4.4 trên 663 phiếu
Vocabulary - Từ vựng - Unit 12 SGK Tiếng Anh 6 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 12 SGK Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting started - Unit 12 SGK Tiếng Anh 6 mới Getting started - Unit 12 SGK Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết phần Getting started - trang 58 Unit 12 SGK Tiếng Anh 6 mới

Xem chi tiết
A closer look 1 - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới A closer look 1 - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp câu hỏi và bài tập có trong A closer look 1 - trang 60 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A closer look 2 - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới A closer look 2 - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 2 - trang 61 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Communication - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới Communication - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết phần Communication - trang 63 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 1 - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới Skills 1 - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết phần Skills 1 - trang 64 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 2 - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới Skills 2 - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 65 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới Looking back - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Looking back - trang 66 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Project -  Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới Project - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Vận dụng kiến thức để làm bài tập phần Project - trang 67 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay