Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?

Bình chọn:
3.8 trên 32 phiếu

Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?

Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?

Trả lời:

Trong quá trình sống, con người lấy thức ăn, nước, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã. Quá trình đó được gọi là quá trình trao đổi chất.

Các bài liên quan: - Bài 2: Trao đổi chất ở người