Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường ? Tại sao ?

Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường ? Tại sao ?

Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường ? Tại sao ?

Trả lời:

Cây số 4 phát triển bình thường vì có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng

Các bài liên quan: - Bài 57: Thực vật cần gì để sống?