Nêu những điều kiện để cây sống và phát triển bình thường

Bình chọn:
3.2 trên 11 phiếu

Nêu những điều kiện để cây sống và phát triển bình thường

Nêu những điều kiện để cây sống và phát triển bình thường.

Trả lời:

Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình thường được. Đất có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cây. Đất cung cấp nước và các chất dinh dưỡng cho cây. Ánh sáng, không khí giúp cây quang hợp, thực hiện các quá trình tổng hợp chất hữu cơ, quá trình trao đổi chất, trao đổi khí giúp cây sống, sinh trưởng và phát triển bình thường. Thiếu một trong các điều kiện trên cây sẽ bị chết.

Các bài liên quan: - Bài 57: Thực vật cần gì để sống?